Algemene voorwaarden
Rijschooledin.nl 2024
Algemene voorwaarden Rijschool Edin 2023 Artikel 1. De leerling Om lessen te volgen dient u minimaal 16,5 jaar zijn. De leerling dient tijdens de lessen en toetsen/examens altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben, alsmede in geval van de TTT en/of het examen een geldig Theoriecertificaat. De Leerling verklaart dat hem/haar niet bij rechtelijke uitspraak de bevoegdheid tot het besturen van een motorvoertuig is ontzegt, noch dat zijn/haar rijbewijs is ingevorderd. De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Bent u er dan nog niet, dan heeft Rijschool Edin het recht om de les volledig in rekening te brengen. De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven.Dit kan tot 24 uur voor de rijles. Daarna heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. De leerling is zelf verantwoordelijk voor de door hem/haar ingenomen medicijnen. De leerling is zelf verantwoordelijk dat hij/zij voorafgaand aan de les dan de TTT of het examen, geen Alcohol of andere stoffen tot zich neemt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien dit door de instructeur en/of de examinator wordt opgemerkt stopt de les, de TTT of het examen direct. De leerling krijgt in dat geval geen geld of vervangende les, TTT of examen terug. Mocht de instructeur en/of de examinator dit niet bemerken en er wordt schade aan het voertuig of schade aan derde toegebracht die aantoonbaar het gevolg zijn van deze stoffen dan zullen alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de leerling zijn. Artikel 2. Gezondheid De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan Rijschool Edin en het CBR (gezondheidsverklaring). Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen hierboven vermeld staat, dan heeft Rijschool Edin het recht de lessen (les overeenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden. Bij schade ontstaan als gevolg van het hierboven genoemde heeft Rijschool Edin het recht deze schade en kosten te verhalen op de leerling. Artikel 3. Betaling Betalingen van losse lessen dient direct voldaan te worden na iedere rijles dit kan zowel via bank als contant. Voor betalingen bij lespakketten dient het bedrag binnen 10 dagen worden voldaan zoals ook vermeld staat op ons factuur. Dit kan in 2 of 3 termijnen worden voldaan. Waarbij het verplicht is voordat de aanvraag van het Praktijkexamen wordt gedaan dat alle termijnen zijn voldaan. Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan volgt eerst een mondelingewaarschuwing. Wordt hierna nog niet voldaan aan de betaling dan volgt stopzetting van de opleiding tot aan alle betaalverplichtingen is voldaan. Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, zal Rijschool Edin een incassobureau inschakelen. De extra kosten die er uit voort vloeien zijn voor de leerling. Als u een pakket heeft aangeschaft en u wilt vroegtijdig stoppen is het niet mogelijk om restitutie te geven. Even als u uw rijbewijs behaalt terwijl u het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heeft u geen recht op restitutie. Artikel 4. De Rijschool Toetsen en Examens worden gereserveerd door de rijschool De leerling legt de TTT en het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto. Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding. De Instructeur is Gediplomeerd om rijles te geven en is in het bezit van een geldig Instructiebewijs Artikel 5. Toetsen en Examens Als de leerling niet of te laat op de TTT of het praktijkexamen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen. Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. Artikel 6. Lespakketten Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, dan dient de leerling eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen. Artikel 7. Beëindiging van overeenkomst Rijschool Edin heeft het recht de overeenkomst op te zeggen als : Rijschool Edin sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan Rijschool Edin (zie artikel 2). Rijschool Edin sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen. Ook hierbij wordt geen restitutie gedaan op het lespakket. Als u een pakket heeft aangeschaft en u wilt vroegtijdig stoppen is het niet mogelijk om restitutie te geven. Even als u uw rijbewijs behaalt terwijl u het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heeft u geen recht op restitutie. Artikel 8. Slot deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Rijschool Edin 2022 Artikel 1. De leerling Om lessen te volgen dient u minimaal 16,5 jaar zijn. De leerling dient tijdens de lessen en toetsen/examens altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben, alsmede in geval van de TTT en/of het examen een geldig Theoriecertificaat. De Leerling verklaart dat hem/haar niet bij rechtelijke uitspraak de bevoegdheid tot het besturen van een motorvoertuig is ontzegt, noch dat zijn/haar rijbewijs is ingevorderd. De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Bent u er dan nog niet, dan heeft Rijschool Edin het recht om de les volledig in rekening te brengen. De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven.Dit kan tot 24 uur voor de rijles. Daarna heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. De leerling is zelf verantwoordelijk voor de door hem/haar ingenomen medicijnen. De leerling is zelf verantwoordelijk dat hij/zij voorafgaand aan de les dan de TTT of het examen, geen Alcohol of andere stoffen tot zich neemt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien dit door de instructeur en/of de examinator wordt opgemerkt stopt de les, de TTT of het examen direct. De leerling krijgt in dat geval geen geld of vervangende les, TTT of examen terug. Mocht de instructeur en/of de examinator dit niet bemerken en er wordt schade aan het voertuig of schade aan derde toegebracht die aantoonbaar het gevolg zijn van deze stoffen dan zullen alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de leerling zijn. Artikel 2. Gezondheid De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan Rijschool Edin en het CBR (gezondheidsverklaring). Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen hierboven vermeld staat, dan heeft Rijschool Edin het recht de lessen (les overeenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden. Bij schade ontstaan als gevolg van het hierboven genoemde heeft Rijschool Edin het recht deze schade en kosten te verhalen op de leerling. Artikel 3. Betaling Betalingen van losse lessen dient direct voldaan te worden na iedere rijles dit kan zowel via bank als contant. Voor betalingen bij lespakketten dient het bedrag binnen 10 dagen worden voldaan zoals ook vermeld staat op ons factuur. Dit kan in 2 of 3 termijnen worden voldaan. Waarbij het verplicht is voordat de aanvraag van het Praktijkexamen wordt gedaan dat alle termijnen zijn voldaan. Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan volgt eerst een mondelingewaarschuwing. Wordt hierna nog niet voldaan aan de betaling dan volgt stopzetting van de opleiding tot aan alle betaalverplichtingen is voldaan. Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, zal Rijschool Edin een incassobureau inschakelen. De extra kosten die er uit voort vloeien zijn voor de leerling. Als u een pakket heeft aangeschaft en u wilt vroegtijdig stoppen is het niet mogelijk om restitutie te geven. Even als u uw rijbewijs behaalt terwijl u het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heeft u geen recht op restitutie. Artikel 4. De Rijschool Toetsen en Examens worden gereserveerd door de rijschool De leerling legt de TTT en het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto. Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding. De Instructeur is Gediplomeerd om rijles te geven en is in het bezit van een geldig Instructiebewijs Artikel 5. Toetsen en Examens Als de leerling niet of te laat op de TTT of het praktijkexamen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen. Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. Artikel 6. Lespakketten Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, dan dient de leerling eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen. Artikel 7. Beëindiging van overeenkomst Rijschool Edin heeft het recht de overeenkomst op te zeggen als : Rijschool Edin sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan Rijschool Edin (zie artikel 2). Rijschool Edin sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen. Ook hierbij wordt geen restitutie gedaan op het lespakket. Als u een pakket heeft aangeschaft en u wilt vroegtijdig stoppen is het niet mogelijk om restitutie te geven. Even als u uw rijbewijs behaalt terwijl u het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heeft u geen recht op restitutie. Artikel 8. Slot deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·